Menu
Polityka Prywatności

 

Drodzy Użytkownicy, W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Netico s.c M.Pielorz K.Boriudzuk K.Rogacki z siedzibą w 41-400 Mysłowice, ul. Chopina 26, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 2220839510.

Kategorie przetwarzanych danych
Przetwarzamy adres email, adres protokołu internetowego użytkownika oraz dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadzi w ramach korzystania z usług serwisu Netico.pl Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe są przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, dane osobowe są przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu świadczeniu usług serwisu Netico.pl Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika wyrażonej podczas rejestracji konta. Użytkownik dodatkowo może wyrazić zgodę na otrzymanie informacji dotyczących działalności prowadzonej przez Netico w szczególności szkoleń, badań, promocji wiedzy, informacji o materiałach oraz pomocach naukowych przekazywanych drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w celu marketingu bezpośredniego. Dane mogą być przetwarzane w celach przesyłania newsletterów zawierających informacje handlowe. Dane są wykorzystywane do informowania użytkownika o zdarzeniach występujących w systemie Netico.
Kategorie podmiotów, którym może zostać udostępnione, powierzone przetwarzanie danych Dane osobowe mogą zostać powierzone naszym partnerom technologicznym czyli podmiotom, które świadczą dla nas usługi takie jak hosting, wysyłka e-maili oraz świadczą dla nas usługi statystyczne, usługi portali społecznościowych oraz rozwoju i utrzymania oprogramowania. Ponadto dane mogą zostać powierzone partnerom, którzy wspomagają nas w procesach realizacji kampanii reklamowych. Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych. Przekazywanie danych do państwa trzeciego Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Prawa osoby, której dane dotyczą Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

http://www.netico.pl
rolex repliki zegarkówomega repliki zegarków